raidenftpd download

1.06

Hacao's Home

Hacao's About Us

Hacao's Services

Hacao's Support

Hacao's Contact Us

 

 

 

 

Hacao's Home

Hacao's About Us

Hacao's Services

Hacao's Support

Hacao's Contact Us

---------
Tải Hacao về

Diễn đàn trao đổi các thông tin về Hacao linux. .

1. Diễn đàn của Hacao linux - Chính thức(Tiếng Việt)

2. Diễn đàn của Hacao linux - Phụ(Tiếng Việt)

3. Diễn đàn của Puppy linux (Tiếng Anh)

----------------------------------------------------------------------

StarDict từ điển miễn phí tuyệt vời !

 

Bạn có thể download các dữ liệu từ điển bổ sung sau:

 

Pháp – Việt

Việt – Pháp

Nga – Việt

Đức – Việt

Việt– Đức

Nauy – Việt

CHAT hỗ trợ trực tuyến về StarDict

 

Xin cảm ơn tất cả các bạn khắp mọi miền đất nước đã download và testing phiên bản Hacao linux 1.06 này.

Để phiên bản linux này ngày một hữu ích hơn cho những người dùng tại Việt Nam hay trên thế giới, chúng tôi rất mong muốn được nhận những ý kiến đóng góp của tất cả các bạn tại

http://dotpups.de/hacao

 

 

 

 

 

 

Trang chủ  l  Sản phẩm  l  Kỹ thuật  l  Dịch vụ  l  Diễn đàn

© 2005 Hacao Linux. All rights reserved.   Powered by: Barry Kauler